FILMbis.>>Médium>>Slovenský film v roku 2016

Poznáme držiteľov filmových ocenení

Rozdali Národné filmové ceny Slnko v sieti za rok 2017

Dokument Boli pri tom na Týždni slovenského filmu

V rámci podujatia Týždeň slovenského filmu sa dokument v bratislavskom kine Lumière bude premietať v stredu 11. apríla 2018.

Bol som vo Filmovom kabinete

Témou mojej prednášky bola Poľská filmová škola. Prvá povojnová filmová "vlna" z krajiny spoza železnej opony, ktorá rozčerila hladinu dobového kina.

Unavení Michalkovom

Tak som v sobotu večer strávil viac ako dve a pol hodiny pred televíznou obrazovkou, aby som si pozrel film Unavení slnkom 2: Odpor.

Boli pri tom

Bývalí riaditelia Slovenskej televízie v dokumentárnom filme

Dokument prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobností.

Krakovský filmový festival

28.5. - 4.6.2017

Jeden z najstarších európskych filmových festivalov priniesol aj v tomto roku pestrú nádielku krátkych hraných filmov, dokumentov, hudobných dokumentárnych filmov a animácií.

Kino na hranici/Kino na granicy

28.4. - 3.5.2017

Český Těšín/Cieszyn

19. ročník filmovej prehliadky Kino na hranici sa koná od 28. apríla do 3. mája 2017 v Cieszyne a v Českom Těšíně.

7. Slnko v sieti

7. 4. 2017 v Starej tržnici v Bratislave.

Odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti - za filmové diela a tvorivé výkony roku 2016 - sa uskutoční 7. 4. 2017 v Starej tržnici v Bratislave.

MFFK Febiofest 2017

24. Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest

V 10 programových sekciách uvedie 7-dňový festivalový maratón v Bratislave 122 dlhometrážnych, stredometrážnych a krátkych titulov, spolu na 153 premietaniach. Celkovo tohtoročný MFFK Febiofest spolu s regiónmi uvedie 235 projekcií v 11 mestách a 16 kinách po Slovensku.

Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

Nové knižné vydanie našich filmových dejín

Dejiny slovenskej kinematografie z pera dvojice autorov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej prvýkrát vyšli už v roku 1997.

Aktualizované, rozšírené a doplnené vydanie prvej časti textu, do roku 1969, vychádza v predjarí roku 2017.

Slovenský film v roku 2016

Zborník hodnotiacich príspevkov

V týždni od 3. do 9. apríla 2017 prebehol v bratislavskom kine Lumiére tretí ročník bilančného filmového podujatia - Týždeň slovenského filmu. Diváckej verejnosti priniesol na jednom mieste výber z domácich filmov, ktoré boli vyrobené v uplynulom roku. Filmy celovečerné hrané, dokumentárne i filmy animované.

Po skončení podujatia v Bratislave sa v priebehu apríla a mája sa filmy v rámci súvisiaceho podujatia Ozveny Týždňa slovenského filmu dostali k divákom v Banskej Bystrici, Kežmarku, Košiciach, Martine, Nitre, Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, Trnave a Žiline.

Súčasťou bratislavského podujatia boli okrem hustého kinoprogramu (premietali sa tri desiatky celovečerných filmov a niekoľko krátkometrážnych snímok) aj rôzne sprievodné podujatia. Každý deň týždňa prebiehali aj odborné diskusie, v ktorých sa bilancovala minuloročná hraná, dokumentárna a animovaná tvorba. Samostatná diskusia bola venovaná filmovej vede a kritike.

Každú debatu uviedli dva referáty, mapujúce aktuálne dianie v tej - ktorej oblasti, stretnutia poskytli tiež dostatočný priestor na diskusiu prítomných.

V redakcii Jany Dudkovej a Kataríny Mišíkovej vyšiel ešte na sklonku minulého roka (2017) zborník referátov, ktoré na aprílovom podujatí odzneli. 140 stranovú publikáciu Slovenský film v roku 2016. Zborník hodnotiacich príspevkov z Týždňa slovenského filmu 2017 v spoločnom úsilí vydali Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Slovenská filmová a televízna akadémia a Slovenský filmový ústav.

Úvodné slovo zborníka patrí filmovej historičke a kritičke Jelene Paštékovej, ktorá počas Týždňa jednotlivé diskusie moderovala. Vo svojom úvode Budovanie dôveryhodnej značky rekapitulovala genézu bilančného podujatia a vyjadrila mu svoju plnú podporu.

Profesor Václav Macek z Katedry audiovizuálnych štúdií sa venoval bilancii minuloročných celovečerných hraných filmov, v príspevku s príznačným názvom Hraný film v roku 2016. "Párovým" referátom o hranom filme je príspevok vedúceho Oddelenia vedy a výskumu v Slovenskom filmovom ústave Michala Michaloviča. V príspevku O čom hovorím(e), keď hovorím(e) o slovenskom hranom filme v roku 2016? sa zamýšľa o zložitosti kritérií národnej kinematografie v súvislosti s aktuálnou koprodukčnou realitou.

Aj dokumentárnemu filmu boli venované dva referáty, ktoré priniesli neraz rozdielne hodnotenia kvality jednotlivých filmov.

Najprv odznel príspevok samostatného vedeckého pracovníka v Ústave divadelnej a filmovej vedy SAV a pedagóga Martina Palúcha, predniesol referát pod názvom Štýlová, formálna a estetická rôznorodosť dokumentárnej tvorby v roku 2016. Pedagóg, filmový publicista a dokumentarista Tomáš Hučko predniesol referát Čo dokáže dokument? Slovenský dokumentárny film z roku 2016.

Filmová publicistka a organizátorka Eva Šošková referovala vo svojom príspevku Zamlčaný animovaný film a problém kvality, ktorý zo špecifického uhlu porovnania doplnil programový riaditeľ medzinárodného festivalu animácie Fest Anča a dramaturg festivalu digitálnych hier Game Days Maroš Brojo. Predniesol referát pod názvom Digitálne hry a štúdiá na Slovensku a pokusy o analógie v slovenskom animovanom filme.

Pedagogička Eva Filová predniesla príspevok o slovenskej filmovej kritike v dlhšej ako ročnej bilancii: Kritici a trofejčíci, o slovenskej filmovej vede 2014 - 2016, publicista Peter Ulman tému doplnil zaujímavým prehľadom o mediálnom ohlase domáceho filmového diania: Filmová reflexia v slovenských denníkoch, populárnych časopisoch, rozhlase, televízii a špecializovaných filmových portáloch v roku 2016.

Zborník recenzovali doc. PhDr. Martin Ciel, PhD. a Mgr. Martin Kaňuch.